۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی
 
فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی
 
صاحب امتیاز: هادی زمانی
 
مدیرمسئول: عباس زمانی
 
سردبیر: شورای سردبیری
 
مدیر امور هنری: سید هادی عسکری فر
 
دبیر تحریریه: مهدی محسنی نیا
 
زیر نظر گروه علوم ارتباطات اجتماعی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
 
 
اعضای هیأت علمی:
دکتر فائزه تقی پور
دکتر ابراهیم انصاری
دکتر عباس زمانی
دکتر وحید قاسمی
دکتر سیدعلی هاشمیان فر
دکتر سیدعلیرضا افشانی
مهندس حجتاله جوادیان
دکتر امیرمسعود سامانی مجد
دکتر امیر عبدالرضا سپنجی
دکتر علی رشیدپور
دکتر بدری شاه طالبی
دکتر صدرالدین ستاری
دکتر رضا اسماعیلی
دکتر سیامک کورنگ بهشتی
دکتر سعید سامانی مجد
دکتر سیدمحمد موسوی
دکتر مریم وزیری
دکتر مهدی حبیب اللهی
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1401/02/20
تعداد بازدید: 560
Powered by DorsaPortal